Strona Główna

Komunikacja miejska w trakcie pandemii koronawirusa

Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.

Pandemia koronawirusa ma swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W tym opracowaniu dotyczącym znajdziesz kalendarz wydarzeń i podejmowanych decyzji, a także inne informacje dotyczące funkcjonowania transportu publicznego w Aglomeracji Warszawskiej.

Historia wydarzeń:

Od 28 marca 2022 roku nie jest konieczne zakrywanie ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej.

3 lutego 2022 roku przywrócone zostały strefy wydzielone w pojazdach komunikacji miejskiej, które tym razem nie obejmowały pierwszego rzędu siedzeń. Strefy zostały zlikwidowane 14 marca 2022 roku.

24 sierpnia 2021 roku Zarząd Transportu Miejskiego opublikował plan korekty rozkładów po wakacjach. We wrześniu ponownie wprowadzono zmiany, ze względu na stale rosnącą liczbę pasażerów.

12 lipca 2021 roku zawieszono kursowanie linii 901, łączącej punkt szczepień na Torwarze z centrum miasta.

1 lipca 2021 roku zawieszono kursowanie linii 902, kursującej w pobliżu punktu szczepień zlokalizowanego na Stadionie Narodowym.

Od 26 czerwca 2021 roku nie obowiązują limity pasażerskie w pojazdach komunikacji miejskiej. Pasażerowie nadal muszą zakrywać usta i nos.

9 czerwca 2021 roku, Zarząd Transportu Miejskiego wycofał swoje wcześniejsze zalecenie niewykorzystywania w pojazdach "ciepłych guzików" i każdorazowego otwierania wszystkich drzwi przez prowadzących pojazdy

6 czerwca 2021 roku poluzowane zostały limity pasażerskie w pojazdach komunikacji miejskiej. W pojazdach wykonujących przewozy w ramach transportu publicznego mogło być zajęte 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

7 czerwca 2021 roku zniknęły strefy wydzielone w pojazdach komunikacji miejskiej. 

15 maja 2021 roku weszły w życie nowe limity pasażerów w komunikacji zbiorowej, zakładające maksymalną liczbę osób w pojeździe równą 50% całkowitej jego pojemności, przy zachowaniu minimum połowy miejsc siedzących wolnych.

W nocy z 15 na 16 maja 2021 roku odbyła się Noc Muzeów, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydarzenie odbyło się w formie parady oraz wystawy taboru zabytkowego. Uruchomiona została linia muzealna M, obsługiwana taborem elektrycznym.

W nocy z 14 na 15 maja 2021 roku ponownie zostały uruchomione nocne kursy metra.

1 maja 2021 roku, wystartował kolejny sezon Warszawskich Linii Turystycznych.

Na początku kwietnia, w związku z planem uruchomienia miejskich punktów szczepień przeciwko COVID-19 i zlokalizowaniem głównego na stadionie Legii, Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział uruchomienie bezpłatnej linii 901, która miała połączyć ów punkt z centrum miasta. Linia miała wystartować 19 kwietnia 2021 rokuale w związku z pewnymi komplikacjami (brak zgody rządu RP na uruchomienie samorządowych punktów szczepień), autobusy zaczęły kursować dopiero w połowie maja - tym razem już jako płatna linia.

20 marca 2021 roku, Zarząd Transportu Miejskiego wydał zalecenie, zgodnie z którym kierowcy i motorniczowie pojazdów komunikacji miejskiej nie powinni stosować ciepłych guzików. Decyzja miała związek z trzecią falą pandemii.

31 stycznia 2021 roku, pomimo trwającej pandemii odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego uruchomiono okolicznościowe linie autobusowe i tramwajowe.

28 stycznia 2021 roku uruchomiona została linia 902, łącząca stację metra Stadion Narodowy z punktem szczepień na PGE Narodowy.

25 stycznia 2021 roku zapowiedziano przywrócenie od początku lutego "ciepłych guzików" oraz funkcjonowania przystanków "na żądanie". Oba rozwiązania nie funkcjonowały od początku pandemii – zostały zawieszone odpowiednio 4 marca i w nocy 16/17 marca 2020 roku

W drugiej połowie stycznia poinformowano o rozważaniach przywrócenia funkcjonowania "ciepłych guzików" w komunikacji miejskiej i trwających w tej sprawie uzgodnieniach między Zarządem Transportu Miejskiego a Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

18 stycznia 2021 roku, w związku z przywróceniem nauczania stacjonarnego dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, przywrócone zostało kursowanie linii szkolnych.

14 stycznia 2021 roku, w związku z silnymi mrozami i jednoczesnym dalszym niefunkcjonowaniem "ciepłych guzików", zalecono, aby w autobusach podczas postojów na krańcach otwarte były jedynie ostatnie drzwi.

24 grudnia 2020 roku, dla ruchu zamknięty został Trakt Królewski. Wyłączenie ulicy zaplanowano wyjątkowo na okres aż 3 tygodni, do 17 stycznia, co miało związek z wprowadzeniem w tym terminie jednoczesnych zimowych ferii dla uczniów wszystkich szkół w Polsce oraz miało umożliwiać zachowanie bezpieczniejszego dystansu między podziwiającymi świąteczną iluminację. Autobusy skierowano na trasy objazdowe.

Zarząd Transportu Miejskiego, po uprzednio przeprowadzonych analizach, zdecydował się zawiesić od 27 listopada 2020 roku nocne kursy metra, realizowane w weekendowe noce.

Od 16 listopada 2020 roku, w związku z wprowadzeniem powszechnej nauki zdalnej, zawieszone zostało kursowanie autobusowych linii szkolnych, a także nocnych kursów tramwajowej linii 9.

Decyzją rządu zamknięte zostały cmentarze w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada. W związku z tym, nie zostały uruchomione specjalne cmentarne linie autobusowe i tramwajowe.

W związku ze zmianą rządowych obostrzeń, dotyczących maksymalnych limitów pasażerów w środkach transportu publicznego (z 50% na 30% całkowitej pojemności pojazdu), od poniedziałku, 26 października 2020 roku, uruchomiony został szereg wtyczek na najbardziej obciążonych liniach autobusowych.

Od soboty 17 października 2020 roku Warszawa znalazła się w czerwonej strefie, co oznaczało ponowne zmniejszenie limitów pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej z 50% do 30% całkowitej pojemności pojazdu, przy zachowaniu minimum połowy miejsc siedzących wolnych.

W połowie października w części warszawskich autobusów zniknęła zapowiedź głosowa "Przystanek na żądanie", dodawana do nazwy przystanku.

9 października 2020 roku opublikowano zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z którym mieszkańcy zyskali możliwość zawieszenia karty miejskiej trzy razy w ciągu roku kalendarzowego.

W związku z uszczuplonym budżetem miasta oraz zmniejszającymi się wpływami do stołecznego budżetu, miasto planowało wdrożyć plan oszczędności, który obejmował optymalizację taryfy biletowej oraz przełożenie w czasie realizacji niektórych inwestycji tramwajowych. 24 września 2020 roku warszawscy radni odrzucili projekt podwyżek biletów.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w dniu 20 września 2020 roku zorganizowana została parada zabytkowych tramwajów, a do obsługi linii 36 skierowano najstarsze wagony. Wydarzenia zastąpiły niejako odwołane wcześniej Dni Transportu Publicznego.

8 sierpnia 2020 roku zmienione zostały postanowienia dotyczące linii turystycznych - zmieniona została trasa linii T, a do jej obsługi skierowano wagony z drzwiami manualnymi. Dodatkowo uruchomiono także linię 36. Początkowo linie kursować miały jedynie do końca sierpnia, w późniejszym okresie została jednak podjęta decyzja o wydłużeniu tego okresu do końca września.

Na początku sierpnia, Ratusz oficjalnie poinformował o aktualizacji harmonogramu rozbudowy II linii metra. Budowa odcinka na Bemowo została tym samym opóźniona o 8 miesięcy, na Bródno o 10 miesięcy, natomiast budowa STP Mory aż o 17 miesięcy.

4 lipca 2020 roku, pomimo wcześniejszych zapowiedzi o nieuruchamianiu w tym roku Warszawskich Linii Turystycznych, zainicjowano kursowanie turystycznych linii 100. Do obsługi linii skierowano wyłącznie pojazdy z automatycznymi drzwiami, niewymagające więc obsługi konduktorskiej.

17 czerwca 2020 roku ponownie została uruchomiona w pojazdach komunikacji miejskiej klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej.

W połowie czerwca wykonawca przedłużeń II linii metra na Bemowo i Bródno poinformował o niemożliwym do uniknięcia kilkumiesięcznym opóźnieniu prac, spowodowanym przede wszystkim pandemią, utrudniającą wykonawcy niezbędną współpracę międzynarodową.

5 czerwca 2020 roku zostało podpisane rozporządzenie w sprawie blokowania wydatków bieżących do końca roku w wysokości ponad 345 mln zł, z czego na komunikację miejską 135 mln zł.

29 maja 2020 roku w rządowym rozporządzeniu zawarto informację o kolejnym poluzowaniu limitów pasażerów w komunikacji zbiorowej. Według nowych przepisów, których wejście w życie przewidziano na 1 czerwca, przewidziano możliwość zajęcia przez pasażerów 100% miejsc siedzących albo 50% ogółu miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu połowy liczby miejsc siedzących niezajętych. Więcej informacji.

19 maja 2020 roku operator systemu Veturilo, spółka Nextbike Polska, złożył wnioski o postępowanie restrukturyzacyjne i ogłoszenie upadłości, jako bezpośrednią przyczynę podając m.in. obniżenie przychodów spowodowane wprowadzonym z powodu epidemii zakazem korzystania z rowerów miejskich. Więcej informacji.

18 maja 2020 roku weszły w życie nowe limity pasażerów w komunikacji zbiorowej, zakładające maksymalną liczbę osób w pojeździe równą 30% całkowitej jego pojemności, przy zachowaniu minimum połowy miejsc siedzących wolnych.

15 maja 2020 roku warszawski Ratusz przekazał informację o odwołaniu tegorocznej Nocy Muzeów, przełożonej wcześniej na wrzesień i podjęciu się ponownej organizacji imprezy dopiero w maju 2021 roku.

13 maja 2020 roku premier RP potwierdził informację o zwiększeniu limitu pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej z 50% liczby miejsc siedzących do 30% całkowitej pojemności (jednak nadal przy zachowaniu zajętości co najwyżej połowy dostępnych miejsc siedzących). Wejście zmian w życie zaplanowano na poniedziałek 18 maja.

Stan epidemii oraz związane z nim wdrożone limity pasażerów w komunikacji spowodowały konieczność odłożenia decyzji o przekształceniu linii 345 w linię całotygodniową. Bezpośrednim argumentem ze strony ZTM była niewystarczająca liczba kierowców dyspozycyjnych do pracy w dni weekendowe. Pierwotnie zmiana taka miała nastąpić 9 majaWięcej informacji.

8 maja 2020 roku ukazała się informacja o projekcie zwiększenia maksymalnej liczby pasażerów w pojazdach z 50% liczby miejsc siedzących do 30% całkowitej pojemności. Więcej informacji.

6 maja 2020 roku przywrócono funkcjonowanie systemów rowerów miejskich, w tym Veturilo.

30 kwietnia 2020 roku poinformowano o przedłużeniu funkcjonowania linii MPP w nowej formule do 31 lipca. Pierwotnie linia miała zakończyć kursowanie wraz z ostatnim dniem kwietnia.

30 kwietnia 2020 roku opublikowano projekt aktualizacji rządowego rozporządzenia, w którym przewidziano zakończenie zakazu korzystania z rowerów miejskich po 5 maja. W związku z tym na 6 maja zaplanowane zostało ponowne uruchomienie systemu Veturilo

25 kwietnia 2020 roku poinformowano o spowodowanym epidemią przesunięciu terminu otwarcia nowych stacji metra na Bródnie na rok 2022, co oznacza minimum półroczne opóźnienie. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się na uruchomienie jedynie jednej tarczy drążącej tunele. Na zmiany w harmonogramie wpływ miały także trudności kadrowe, w tym trudność ze sprowadzeniem do Warszawy międzynarodowych specjalistów i konieczność odbywania przez pracowników dwutygodniowej kwarantanny.

24 kwietnia 2020 roku podjęto decyzję o nieuruchamianiu w bieżącym roku Warszawskich Linii Turystycznych, zarówno autobusowych (100, 400) i tramwajowych (T, 36), jak i wodnych. 

22 kwietnia 2020 roku prezydent Warszawy zwrócił się do rządu z prośbą o liberalizację obostrzeń dotyczących maksymalnej liczby osób w pojazdach komunikacji miejskiej, ze względu na rosnącą liczbę pasażerów. Analogiczny apel został wystosowany także przez Unię Metropolii Polskich, która zgłosiła postulat ograniczenia liczby pasażerów do 50% ogółu miejsc (nie tylko siedzących).

21 kwietnia 2020 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że obowiązujące od 25 marca ograniczenia maksymalnej liczby osób w pojazdach komunikacji miejskiej nie powinny być w najbliższym czasie znoszone.

21 kwietnia 2020 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski osobiście zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z postulatem zniesienia zakazu korzystania z rowerów miejskich.

17 kwietnia 2020 roku opublikowany został podlegający konsultacjom społecznym projekt rozporządzenia dotyczący ograniczeń związanych z pandemią, w którym przewidziano bezterminowe wydłużenie zakazu korzystania z rowerów miejskich. Instytucje miejskie w ramach konsultacji wniosły postulat zniesienia zakazu.

17 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej skierował do Ministerstwa Zdrowia kolejne pismo, w którym wniesiono o zniesienie zakazu korzystania z systemów rowerów miejskich.

16 kwietnia 2020 roku wszedł w życie nakaz zakrywania ust i nosa w komunikacji miejskiej. Na wniosek Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z obowiązku zwolniono kierowców i motorniczych niemających bezpośredniego kontaktu z pasażerami.

9 kwietnia 2020 roku przedłużono dotychczas obowiązujące restrykcje oraz zapowiedziano wprowadzenie obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, co obejmuje także środki komunikacji zbiorowej. Nakaz miał wejść w życie od 16 kwietnia 2020 roku

6 kwietnia 2020 roku, w związku z zakończeniem akcji "Lot do domu" przywrócono całodzienne kursowanie pociągów linii S2, S3 i RL do lotniska Chopina.

Pomimo trwającej pandemii, 4 kwietnia 2020 roku zostały uruchomione trzy nowe stacje na wolskim odcinku II linii metra. W celu uniknięcia gromadzenia się dużych skupisk pasażerów przy stacji Księcia Janusza, tymczasowo odłożono w czasie wprowadzenie zmian w układzie linii autobusowych. 

Od 3 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowa regulacja dotycząca systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. Systemy te muszą być wyłączone.

2 kwietnia 2020 roku przesunięto przystanek linii MPP z placu Hallera na Namysłowską 01.

1 kwietnia 2020 roku wszedł w życie zakaz korzystania z rowerów miejskich. Tego samego dnia Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej zwrócił się do Kancelarii Premiera z prośbą o ponowne przeanalizowanie zasadności tego zakazu.

31 marca 2020 roku zapowiedziano zawieszenie działalności systemów rowerów miejskich od dnia 1 kwietnia.

31 marca 2020 roku podjęto decyzję o odwołaniu zaplanowanej akcji "Rowerowy Maj".

30 marca 2020 roku wprowadzono także specjalne rozkłady jazdy na liniach L35, L36, L37 i L38, ograniczające kursowanie linii wyłącznie do godzin szczytu.

30 marca 2020 roku weszły w życie specjalne rozkłady "epidemiczne", obejmujące korekty wprowadzone po przeprowadzanych pomiarach napełnień. Szczegóły zmian

Od nocy 26/27 marca 2020 roku zwolniono kierowców linii nocnych z obowiązku zatrzymania na przystankach "na żądanie" na których nie czekają pasażerowie, pod warunkiem braku pasażerów w autobusie.

Od 25 marca 2020 roku ponownie zostały wprowadzone rozkłady jazdy dnia roboczego. Na drzwiach pojazdów pojawiły się specjalne plakaty określające maksymalną liczbę osób w pojeździe i obligujące pasażerów do zachowania odstępu.

b_150_150_0_00_images_max_liczba-768x543.pngb_150_150_0_00_images_odleglosc-724x1024.png

24 marca 2020 roku premier poinformował o wprowadzeniu od kolejnego dnia ograniczenia liczby osób podróżujących środkami komunikacji do połowy liczby miejsc siedzących.

Ostatni tydzień marca przyniósł informację o prawdopodobnym opóźnieniu startu tarcz drążących metro na Bródnie, z powodu niemożności przeprowadzenia certyfikacji u niemieckiego producenta oraz braków kadrowych. Pierwotnie pierwsza z tarcz miała rozpocząć drążenie na początku kwietnia.

Zarząd Transportu Miejskiego wydał 23 marca 2020 roku zalecenie puszczania autobusów przegubowych na brygady, które do tej pory były obsługiwane solówkami. Więcej informacji

Decyzją Urzędu Miasta, od 23 marca 2020 roku wprowadzone zostały sobotnie rozkłady jazdy. Szczegóły zmian | Zmiany obsługowe od 23 marca

Na wniosek Urzędów Gmin, od 23 marca 2020 roku w powiecie legionowskim i wołomińskim zaszły zmiany w funkcjonowaniu linii lokalnych. Zawieszone zostały linie L44 i L50. Zmienione zostały rozkłady jazdy linii L31 i L33, a linie L34, L41 i L49 kursują według świątecznych rozkładów jazdy.

21 marca 2020 roku do trasy działającej w nowej formule linii MPP dodano przystanki przy Metrze Stadion Narodowy, Jana Olbrachta, rondzie "Radosława" i placu Hallera.

Od 20 marca 2020 roku, z powodu organizacji akcji "Lot do domu" i wykorzystaniu przylotniskowej stacji do potrzeb rozwozu pasażerów samolotów, ograniczono kursowanie pociągów linii S2, S3 i RL. W godz. 16:15 - 18:30 pociągi kursowały wyłącznie do stacji Warszawa Służewiec. W zamian uruchomiono zastępczą linię autobusową Z, a także wprowadzono wzajemne honorowanie biletów SKM i KM na odcinku do Warszawy Wschodniej oraz biletów KM w autobusach 175, 188 i Z.

20 marca 2020 roku została udostępniona informacja o przełożeniu terminu Nocy Muzeów. Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się w nocy z 16 na 17 maja 2020 roku. Nowy planowany termin to druga połowa września 2020 roku.

17 marca 2020 roku zmieniono formułę linii MPP (Mobilnego Punktu Poradnictwa) na mobilne miejsce wydawania paczek żywnościowych, z postojami zaplanowanymi przy Dworcu Wschodnim, placu Zawiszy, Nowolipkach i parku Traugutta.

Od 17 marca 2020 roku ograniczona została praca Punktów Obsługi Pasażerów WTP. Zamkniętych zostało 12 z 22 punktów. 

Od nocy z 16 na 17 marca 2020 roku zaczęła obowiązywać zmiana charakteru przystanków warunkowych (na żądanie) na stałe. Zmiana dotyczy również linii nocnych.

W związku z zamknięciem szkół i uczelni wyższych, od 16 marca 2020 roku zawieszone zostało kursowanie autobusów szkolnych, tj. linii 304, 323, 332 i 379. Zawieszone zostały także kursy skrócone na linii 114 na trasie Metro Młociny - Młociny UKSW.

14 marca 2020 roku strefy bezpieczeństwa pojawiły się we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, również w autobusach z dużą kabiną i tramwajach.

13 marca 2020 roku na ulice wyjechały pierwsze autobusy z tzw. strefą bezpieczeństwa, obejmującą pierwsze drzwi i pierwszy rząd siedzeń. Były to autobusy z tzw. małą kabiną.

4 marca 2020 roku o godzinie 16:00 podjęto decyzję o wyłączeniu ciepłych guzików w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Wyszukiwarka

Kliknij, aby zobaczyć

Ta strona używa plików cookies.
Pokaż mi więcej informacji na ten temat   
ROZUMIEM

Polecamy