Powrót do strony głównej


1. Postanowienia ogólne

a) Warszawska Galeria Komunikacji Miejskiej jest serwisem, który nie ponosi żadnych korzyści materialnych związanych ze swoją działalnością;
b) Rejestracja jest całkowicie darmowa. Administracja nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie, przeglądanie serwisu;
c) Wszystkie dane, pliki, które znajdują się na serwisie i forum są własnością galerii i autora, zabrania się więc kopiowania ich bez zgody jego lub administracji;
d) Użytkownik może zostać ukarany, jeżeli złamał regulamin. Kara zależy od stopnia wyrządzonej szkody na rzecz galerii lub forum;
e) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Wchodząc na stronę, użytkownik automatycznie akceptuje poniższy regulamin;
f) Serwis jest własnością prywatną i obowiązuje na nim tylko regulamin - powoływanie się na inne dokumenty jest bezzasadne i nie będzie respektowane przez administrację;

2. Rejestracja

a) W przypadku chęci zarejestrowania swojego konta należy skorzystać z formularza rejestracyjnego;
b) W przypadku pomyślnie zakończonego procesu rejestracji, użytkownik otrzymuje konto na galerii po akceptacji przez administratora;
c) Po zarejestrowaniu się, użytkownik trafia do grupy użytkowników z włączoną moderacją. Oznacza to, że pierwsze 5 zdjęć dodanych na stronę musi być zaakceptowane przez administratora;
d) Jeżeli 5 na 10 dodanych przez użytkownika zostanie zaakceptowane, użytkownikowi jest wyłączana moderacja zdjęć. W innym przypadku, gdy odrzuconych zostanie więcej niż 10 zdjęć, użytkownikowi usuwane jest konto;
e) Osoba, która ma prawo do wrzucania zdjęć, może również komentować, oceniać zdjęcia innych użytkowników;
f) Powyższy punkt nie dotyczy osób, które mają włączoną moderację;
g) Administracja ma prawo do usunięcia konta bez podania przyczyny;
h) Konto, którego posiadacz nie zalogował się od miesiąca I nie dodał żadnego zdjęcia zostaje usuwane;
i) W przypadku dodawania zdjęć wulgarnych, nie na temat, słabych jakościowo, administracja ma prawo do usunięcia konta oraz zablokowania adresu IP;
j) Zdjęcia, które użytkownik dodaje muszą być w formacie .jpg, mieć wymiary nie większe niż 1200x800 i ważyć od 300kB do 700kB. Muszą przedstawiać dowolny pojazd komunikacji miejskiej/podmiejskiej sfotografowany na terenie aglomeracji warszawskiej. Przedstawiony na nich pojazd musi być wyraźny, nie może go zasłaniać żaden słup, drzewo, etc.;
k) W przypadku stwierdzenia kradzieży zdjęć, użytkownik nie będzie mógł w przyszłości ubiegać się o konto, dostęp do galerii może zostać zablokowany permanentnie, a autor skradzionego zdjęcia ma pełne prawo do zgłoszenia kradzieży na policję;
l) Zdjęcia nie mogą być wykonane telefonem komórkowym;

3. Dodawanie zdjęć

a) Serwis oferuje użytkownikom wrzucanie nieograniczonej liczby zdjęć na galerię;
b) Zdjęcia, które są umieszczane muszą być: estetyczne, ładnie wykonane, mieć format .jpg, ważyć mniej niż 700 kB, a także mieć wymiary nie większe niż 1200x800;
c) Zdjęcia muszą przedstawiać pojazd komunikacji miejskiej/podmiejskiej sfotografowany na terenie aglomeracji warszawskiej – dopuszcza się jednak wyjątki;
d) Administracja nie odpowiada za zdjęcia wrzucane przez użytkowników. Może je jedynie skasować, jeżeli są niezgodne z regulaminem;
e) W przypadku dodawania zdjęcia, należy uzupełnić wszystkie informacje, takie jak: tagi, miejsce wykonania, data wykonania, linia oraz brygada;
f) Wpisywanie tagów zostało dokładnie opisane w zakładce "FAQ";
g) Zdjęcie, które zostało źle opisane lub tagi zostały niewypełnione może zostać usunięte lub poddane edycji;
h) Pojazd nie może być przysłonięty żadnymi znakami, drzewami, słupami, latarniami, etc. Ta zasada może zostać pominięta, jeżeli podane obiekty nie przeszkadzają w kompozycji zdjęcia. Mile widziane są zdjęcia w ruchu;
i) W przypadku zdjęć historycznych punkt “h)” może zostać pominięty;
j) W przypadku modyfikacji zdjęcia, w sposób szczególny (zmiany nieba, otoczenia, etc.) zdjęcia wrzucamy do albumu “Fotomontaże”;
k) Wrzucane zdjęcia nie mogą mieć przepalonego nieba, bowiem psuje to estetykę galerii. Wyjątkiem są zdjęcia, o których mowa jest w punkcie “i)”;
l) Zdjęciami historycznymi można nazwać zdjęcia, które zostały zrobione do roku 2010;
m) Dodawane zdjęcia nie mogą być wykonane telefonem komórkowym;
n) Minimalny rozmiar zdjęcia wynosi 800x600. Wyjątkiem są zdjęcia, o których mowa jest w punkcie “i)”;
o) Zdjęcie, które złamało w/w zasady, może zostać usunięte, lub zablokowane bez podania przyczyny;

4. Pisanie komentarzy

a) Wszystkie komentarze muszą być napisane z użyciem zasad ortografii i interpunkcji. Komentarze, które nie spełniają tych zasad są kasowane, a użytkownik upominany;
b) Komentatorem może być każdy odwiedzający stronę;
c) Komentarze użytkowników niezarejestrowanych podlegają akceptacji administratora
d) Zabrania się: obrażania, używania wulgaryzmów, wstawiania treści pornograficznych i obraźliwych;
e) Administracja ma prawo do usunięcia komentarza bez podania jego przyczyny;
f) W przypadku ciągłego, nachalnego pisania komentarzy sprzecznych z zasadami, administrator upoważniony jest do banicji danego adresu IP na okres nieokreślony;
g) Istnieje możliwość odwołania się od bana - jest to możliwe po wysłaniu prośby na nasz adres e-mail;
h) Powyższy rozdział dotyczy również pisania komentarzy na portalu;

5. Postanowienia końcowe

a) Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia;
b) Administracja ma prawo do edycji regulaminu, musi natomiast poinformować o zmianie użytkowników;
c) Wszelkie zażalenia proszę składać na naszym e-mailu: warszgt@gmail.com;

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017r. godz. 11:43