Strona Główna

Lipcowe zmiany obsługowe - artykuł zbiorczy

b_150_150_0_00_images_7100_ZwirkiiWigury_2.jpg

Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.

W związku z tym, że w ostatnim czasie zmian jest bardzo dużo postanowiliśmy połączyć je w jeden artykuł, w którym opiszemy roszady obsługowe, które zaszły od początku lipca do teraz. Dla przypomnienia najistotniejszą zmianą jest koniec kontraktu na Urbino 18 z Mobilisu, co przyniosła mnóstwo nieoczekiwanych przenosin. Do pozostałych zmian dodajemy informację o zmianach od 8 lipca - wraz z końcem remontem torów tramwajowych na Woronicza linia 174 ponownie będzie wyłącznie na autobusy elektryczne, na 193 wrócą przegubowce, a Michalczewski na 152 zostanie wyłącznie na jednym dodatku.

Zmiany od 29 czerwca 2019 roku (sobota)
169 Przez cały tydzień kursować będzie 6 brygad całodziennych ze "Stalowej" na przegubowcach, Arriva znika z linii.
170 W dni powszednie przez cały dzień kursować będą 4 brygady ze "Stalowej" na solówki, w dni wolne 3 solówki ze "Stalowej" i 1 z PKS-u.
178 W weekendy Michalczewski kursuje już tylko na 1 brygadzie, pozostałe obsługuje "Kleszczowa" solówkami (4 brygady).
ZS1 W dniach 29-30 czerwca linię obsłużą 2 przegubowce z "Kleszczowej".
Zmiany od 30 czerwca 2019 roku (niedziela)
N42 Jedyna brygada Mobilisu (1) będzie obsługiwana przez Mercedesa.
N43 Jedyna brygada Mobilisu (3 w dni powszednie, 2 w weekendy) będzie obsługiwana przez Mercedesa.
N46 W weekendy "Ostrobramska" oddaje brygadę nr 1 "Kleszczowej", bez zmian na 10-metrowca.
Zmiany od 1 lipca 2019 roku (poniedziałek)
107 Przez cały tydzień linię obsługiwać będzie tylko "Stalowa" - 5 brygad całodziennych w dni powszednie i 3 brygady w dni wolne.
109 Całą dzienną obsługę przejmuje Mobilis na Mercedesy - w dni powszednie 9 brygad całodziennych, 1 dodatek rano, 3 popołudniu, a w dni wolne 4 brygady całodzienne. Wśród tych brygad będą łączone z 719 (66 i 080 w tygodniu oraz 61 w weekendy) oraz 729 (72 i 74 w tygodniu). Wieczorem bez zmian zobaczymy łączenia z nockami z MZA - 201/109+N11+120 ze "Stalowej" na solówki oraz 218/109+N42 z "Kleszczowej" na przegubowce.
117 Wszystkie brygady całodzienne na 117 (od 1 do 4 z "Ostrobramskiej") są planowo na 18-metrowce.
119 Wakacyjny rozkład jazdy - "Woronicza" obsłuży 2 całki w dni powszednie na 10-metrowce, "Ostrobramska" obsłuży 3 całki w dni powszednie na 10-metrowce, a w dni wolne zobaczymy Arrivę z Otokarami na 5 całkach.
120 Brygady 2, 5 i 7 w dni powszednie będą planowo na przegubowce ze "Stalowej", a w dni wolne 2, 3, 4, 6 i 7 przejmie Michalczewski.
122 Na trasie skróconej "Kleszczowa" obsłuży 1 całkę w dni powszednie oraz 2 w dni wolne, "Stalowa" obsłuży 2 całki w dni wolne, Mobilis hybrydami 2 całki w dni powszednie, a Arriva 4 całki, 2 dodatki rano i 3 popołudniu w dni powszednie oraz 3 całki w dni wolne. Wszystkie brygady na solówki.
124 Wakacyjny rozkład jazdy (tylko w dni powszednie, weekendy bez zmian) - 2 całki z "Kleszczowej" na przegubowce, zobaczymy także łączenie 053/124+706 na przegubowce, również z "Kleszczowej", które ma na celu stworzenie postojów dla podstawowych brygad.
126 Weekendową obsługę przejmuje "Stalowa" na przegubowce.
128 Nowy rozkład jazdy - "Kleszczowa" obsłuży 9 całek w dni powszednie i 3 całki oraz maraton w dni wolne na przegubowce, a "Stalowa" 1 całkę przez cały tydzień oraz 1 popołudniowy dodatek w dni powszednie, również tylko na przegubowce.
136 Brygady z Mobilisu przejmuje "Kleszczowa".
139 Nowy rozkład jazdy - w dni powszednie 2 całki z Mobilisu na hybrydy (bez łączeń z 251) i 2 w dni wolne z "Woronicza" na przegubowce.
141 Nowy rozkład jazdy - "Woronicza" obsłuży przez cały tydzień 4 całki i popołudniowy dodatek w dni powszednie, a "Ostrobramska" 6 całek w dni powszednie i 5 w dni wolne. Na jednej całce z obu zajezdni zobaczymy deskorolki, pozostałe brygady w dni powszednie na przegubowce, w dni wolne na solówki.
152 Przez cały tydzień zobaczymy 3 brygady całodzienne ze "Stalowej" na solówki i 1 brygadę całodzienną z Michalczewskiego.
154 W dni powszednie Mobilis hybrydami obsłuży 2 dodatki rano i 3 popołudniu (010, 011 i 012[B]), a w dni wolne przejmie na małe Solarisy brygady od 2 do 7.
155 Nowy rozkład jazdy - w dni powszednie "Kleszczowa" na 3 całkach i dodatku na przegubowce, w dni wolne bez zmian Arriva.
162 Nowy rozkład jazdy - "Ostrobramska" obsłuży 4 całki i 2 dodatki w dni powszednie, w dni wolne 2 całki. "Stalowa" obsłuży 4 całki i 3 dodatki w dni powszednie, w dni wolne 4 całki.
166 Nowy rozkład jazdy - "Stalowa" obsłuży w dni powszednie 5 całek i dodatek, a Mobilis hybrydami 3 całki w dni powszednie oraz 8 całek w dni wolne.
171 Nowy rozkład jazdy - "Kleszczowa" obsłuży 9 całek, 1 dodatek rano i 2 popołudniu w dni powszednie, w dni wolne 7 całek. "Ostrobramska" obsłuży 6 całek i 2 dodatki w dni powszednie oraz 7 całek w dni wolne. Wszystko na przegubowce.
180 Część brygad z Mobilisu na Urbino 18 przejmie "Woronicza" i "Ostrobramska", ale 2 całki i dodatek w dni powszednie oraz całkę i maraton w dni wolne bez zmian obsłuży Mobilis Mercedesem.
181 W dni powszednie zostaną wyłącznie Scanie z Michalczewskiego na 4 brygadach całodziennych, w dni wolne bez zmian Mercedesy z Mobilisu.
186 Nowy rozkład jazdy - "Woronicza" obsłuży 3 popołudniowe dodatki, "Kleszczowa" 3 całki w dni powszednie i 6 w dni wolne, "Stalowa" 6 całek i 2 dodatki, w dni wolne 2 całki, a Mobilis Mercedesami 2 poranne dodatki w dni powszednie oraz 1 całkę w dni wolne.
189 Wszystkie brygady z Mobilisu przejmuje "Kleszczowa".
202 W dni powszednie zobaczymy wyłącznie "prywaciarzy" - Mobilis hybrydami obsłuży 3 całki, Arriva solówkami 2 dodatki i PKS 2 dodatki. W dni wolne bez zmian "Ostrobramska".
210 Przez cały tydzień zobaczymy 3 całki ze "Stalowej" na przegubowce.
227 Brygady 1 i 3 w dni wolne przechodzą do Arrivy na Otokary.
251 Przez cały tydzień na linii zobaczymy 3 brygady całodzienne z "Woronicza" na 12-metrowce (bez łączeń ze 139).
264 Całość obsługi wraca do Mobilisu na małe Solarisy.
305 Na jedynej brygadzie zobaczymy Otokara z Arrivy.
327 Całość obsługi przejmuje Michalczewski.
365 Całość obsługi przejmuje Mobilis na małe Solarisy.
397 PKS zabiera "Kleszczowej" jeden popołudniowy dodatek.
512 Wszystkie brygady ze "Stalowej" w dni powszednie będą planowo na przegubowce.
517 Brygady po Mobilisie rozparcelują między sobą "Kleszczowa" i "Stalowa".
518 W dni powszednie "Stalowa" obsłuży 7 całek na przegubowce, a w dni wolne 6 całek na solówki. W dni wolne 1 całkę dołoży Michalczewski.
523 Brygady po Mobilisie rozdzielą między sobą "Kleszczowa" i "Ostrobramska".
527 Na linii dominować będzie "Stalowa".
704 W dni wolne planowo zobaczymy solówki z "Ostrobramskiej".
709 Wakacyjny rozkład jazdy - bez zmian tylko "Woronicza", w dni powszednie 10 całek i 4 dodatki, w dni wolne 9 całek, z czego jedna nadal łączona rano z 727 (br. 52).
712 Powrót trasy podstawowej w Klaudynie przyniesie z powrotem weekendowy maraton M2 z Arrivy.
719 Całość obsługi przejmuje "Kleszczowa" na 18-metrowce.
727 Nowy rozkład jazdy - "Woronicza" obsłuży przez cały tydzień 2 całki na przegubowce, a 2 dodatki dołoży "Kleszczowa", również na przegubowce.
729 Wszystkie brygady w dni powszednie z "Kleszczowej" będą na przegubowce - w ramach nowego rozkładu będzie to 1 całka i popołudniowy dodatek. Będą także łączenia z Mobilisu ze 109 (patrz wyżej) oraz z "Kleszczowej" ze 190 (brygada 62/729+190).
739 W ramach wakacyjnego rozkładu jazdy planowo zobaczymy wyłącznie solówki z "Woronicza".
742 W dni powszednie "Woronicza" wyśle tylko solówki (całka i dodatek), w dni wolne bez zmian 1 przegubowiec na całce.
Z-6 Dodatek ze "Stalowej" (04) będzie planowo na przegubowca.
ZS7 Linię od 1 do 14 lipca obsługuje "Ostrobramska" przegubowcami - 4 całki przez cały tydzień oraz 4 dodatki w dni powszednie.
Zmiany od 5 lipca 2019 roku (piątek)
175 W związku z remontem linii kolejowej na lotnisko Chopina ZTM zasili linię 175. "Woronicza" obsłuży w dni powszednie 4 brygady całodzienne (w tym łączenie 63/709+175), w dni wolne 3 brygady całodzienne. "Ostrobramska" obsłuży przez cały tydzień 4 brygady całodzienne, a "Stalowa" 3 brygady.
Zmiany od 6 lipca 2019 roku (sobota)
146 Nowy rozkład jazdy - "Ostrobramska" obsłuży w dni powszednie 4 całki i 4 dodatki, a "Stalowa" 1 całkę, wszystko na solówki. Wszystko na solówki.
147 Nowy rozkład jazdy - "Ostrobramska" obsłuży w dni powszednie 4 całki, 2 dodatki rano i 3 popołudniu, a "Stalowa" całkę i 2 dodatki. Wszystko na solówki.
146+147 W weekendy zobaczymy brygady łączone pomiędzy obydwiema liniami - "Ostrobramska" obsłuży brygady 51, 53, 54, 55, 56, 57 i 58, a "Stalowa" 52 i 59, wszystko na solówki.
328 W weekendy na linii zobaczymy tak jak w dzień powszednie - Mobilis i małego Solarisa, będzie jedna brygada w postaci maratonu.
ZS1 Obsługą linii podzieli się "Woronicza" i "Kleszczowa" - pierwsza pojawi się tylko w dni powszednie na brygadach 53 i 55 łączonymi z linią ZW. Druga z zajezdni pojawi się na 2 brygadach łączonych z ZW (51 i 52) oraz jednym, niełączonym dodatku. W weekendy zobaczymy tylko 2 brygady z "Kleszczowej". Wszystkie brygady planowo na przegubowce.
Zmiany od 8 lipca 2019 roku (poniedziałek)
152 Nowy rozkład jazdy - "Stalowa" obsłuży 3 brygady całodzienne przez cały tydzień, a Michalczewski zostanie tylko na 1 dodatku w dni powszednie.
174 Nowy rozkład jazdy - "Woronicza" elektrykami obsłuży 4 brygady całodzienne przez cały tydzień, 5 dodatków w dni powszednie oraz 3 maratony w weekendy.
193 Cała linia będzie obsługiwana planowo przez wozy przegubowe.
218 W weekendy na linię wracają wozy 10-metrowe.
Zmiany w dn. 8-14 lipca 2019 roku (poniedziałek-niedziela)
116 "Ostrobramska" zabierze "Woronicza" w dni powszednie brygady 2 i 16, a w dni wolne 7 i 13.
180 "Ostrobramska" zabierze "Kleszczowej" w dni powszednie brygadę nr 14.
Z-3 Linię obsłuży "Woronicza" 3 całkami przez cały tydzień i 2 dodatkami w dni powszednie, "Kleszczowa" 4 całkami w dni powszednie i 1 całką w dni wolne, "Stalowa" 1 całką przez cały tydzień oraz 2 dodatkami w dni powszednie, a dodatkowo pojawi się w weekend Mobilis 3 całkami na Mercedesy.

Komentarze   

#7 MobilisA075 2019-07-08 12:47
Cytuję Rafał:
A 193 w DS zostaje na solówki?

Cała linia będzie obsługiwana planowo przez wozy przegubowe.
Jest wyraźnie napisane. Nie ma podane czy DP, czy DS, to zawsze przeguby.
Cytować
#6 Rafał 2019-07-07 11:13
A 193 w DS zostaje na solówki?
Cytować
#5 Bes 2019-07-07 00:01
pomyłka, wiedziałem, że w rejonie Chełmskiej, są na 119, moja wina, przepraszam
Cytować
#4 R-4 2019-07-06 22:44
Cytuję Bes:
czyli 107 na Otokary w DS o czym pisaliście parę dni temu już nieaktualne?


Otokary na 119 w DŚ a nie 107
Cytować
#3 Bes 2019-07-06 00:18
czyli 107 na Otokary w DS o czym pisaliście parę dni temu już nieaktualne?
Cytować
#2 michael112 2019-07-05 21:35
Przy okazji szlag trafił wszystkie komentarze z tamtych wątków.
Cytować
#1 kowalski 2019-07-05 21:23
Spekulowało się, że na 175 wejdzie Kleszczowa. Okazało się to nieprawdą i mamy za to powrót Ostrobramskiej po prawie 3 latach (do 2016 r. obsługiwali obecne całki Stalowej, które wtedy im przekazali).
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kliknij, aby zobaczyć

Reklama