Strona Główna

Koniec wakacji 2017 - zmiany obsługowe

Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.

Początek roku szkolnego przyniesie nam ogrom zmian m.in. przez remont linii kolejowej 447 oraz powrót na trasy 25 Scanii w ramach końcówki kontraktu. Aby nie przedłużać napiszemy krótko - zapraszamy do lektury!

Zmiany od 3 września 2017 roku (niedziela)
127 Poza Mobilisem na trasie podstawowej (8 całek i 1 dodatek popołudniu na Mercedesy) pojawi się "Kleszczowa" na trasie skróconej w sile 6 dodatków rano i 7 popołudniu na przegubowce.
177 Bez zmian 3 całki z Mobilisu na Urbino 8,9LE i 2 dodatki na Urbino 10 z "Kleszczowej", a dodatkowo na trasie skróconej 3 wtyczki szczytowe (D6-D8) na 10-metrowce z "Woronicza".
178 W ramach wzmocnienia zobaczymy 6 całek i 4 dodatki z "Kleszczowej" oraz 3 całki i dodatek ze "Stalowej". W dni wolne bez zmian Arriva.
207 W związku z ograniczeniem znaczenia linii w rejonie stacji będą kursować przez cały tydzień dwie całki na Urbino 8,9LE z Mobilisu co 30 minut.
517 W dni powszednie zobaczymy wszelkie możliwe zajezdnie posiadające tabor przegubowy - 4 całki z "Woronicza", 3 całki i dodatek z "Kleszczowej", 4 dodatki rano i 3 dodatki popołudniu z "Ostrobramskiej", 4 całki i 3 dodatki ze "Stalowej" oraz 4 całki z Mobilisu na Urbino 18. W dni wolne 3 całki z "Kleszczowej" i po 4 ze "Stalowej" i Mobilisu na Urbino 18.
716 Przez cały tydzień będą kursować przegubowce.
717 Obsługę linii przejmuie PKS w ramach oddzielnego przetargu - 6 całek i 5 dodatków w dni powszednie i 6 całek w dni wolne.
ZP Linię zastępczą do Pruszkowa obsłuży również PKS - 6 całek i 10 dodatków w dni powszednie, 8 całek i maraton w soboty, 5 całek i maraton w niedziele i święta.
Zmiany od 4 września 2017 roku (poniedziałek)
102 W dni powszednie wraca przedwakacyjny rozkład, a w dni świąteczne obsługę przejmuje Mobilis na Urbino 12 w sile 4 całek.
104 Wraca dodatek ze "Stalowej"
105 Nowy rozkład jazdy - dominować nadal będzie "Kleszczowa" - 10 całek i 14 dodatków, z czego 5 całek i 6 dodatków na przeguby, reszta na deskorolki. "Stalowa" dorzuci 3 całki, również na przeguby
108 Wraca przedwakacyjny rozkład w weekendy - 5 całek na 10-metrowce z "Woronicza".
109 Nowy rozkład jazdy - "Kleszczowa" na 7 całkach i 6 dodatkach na przeguby, a do tego skromnie "Ostrobramska" na jednej całce.
110 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 4 całki i dodatek ze "Stalowej" na solówki.
115 Powrót porannego dodatku z "Ostrobramskiej" na 10-metrowca.
119 W dni powszednie wraca przedwakacyjny rozkład (w tym Scanie z PKS-u), a w dni świąteczne obowiązywać będzie nowy rozkład - całka z "Woronicza" i 4 z PKS-u na Scanie.
120 Powrót dodatków na trasie skróconej - "Stalowa" wyśle 5 sztuk rano i popołudniu, wszystkie na solówki.
121 Nowy rozkład jazdy - po jednej całce z "Kleszczowej" i "Stalowej" na 10-metrowce, a do tego Mobilis wyśle 2 Urbino 12 na dodatki.
123 Popołudniowa brygada 09 przechodzi do PKS-u na nowy kontrakt i tym samym PKS ponownie ma monopol na linii.
126 PKS oddaje dodatek 05 na "Stalową", a brygady całodzienne zdegraduje do obsługi Scaniami.
128 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - "Kleszczowa" wyśle 10 całek, 3 dodatki rano i 4 popołudniu, na wszystkie deskorolki.
131 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 6 całek z "Woronicza", 6 całek i poranny dodatek z "Ostrobramskiej".
135 PKS przejmuje monopol na linii na nowym kontrakcie (6 całek i 2 dodatki).
139 Całość obsługi przechodzi do PKS-u na nowy kontrakt - tym samym na 742 również zobaczymy nowy wóz za sprawą BWL-ki ze 139 (52).
140 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 6 całek i 2 dodatki ze "Stalowej".
141 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - "Woronicza" wyśle 4 całki na przeguby i 1 dodatek na deskorolkę, "Ostrobramska" 6 całek na przeguby i 4 dodatki na deskorolki. "Kleszczowa" znika z obsługi linii.
146 PKS zdegraduje swoje brygady (05, 06) ponownie do obsługi Scaniami.
148 Nowy rozkład jazdy przez cały tydzień - w dni powszednie "Woronicza" wystawi 3 całki na przegubowce, "Ostrobramska" 4 całki na przegubowce, 1 dodatek rano i 2 popołudniu na deskorolki, a "Kleszczowa" 2 całki i dodatek na deskorolki. W weekendy "Woronicza" i "Ostrobramska" wyślą po 3 całki na przegubowce, a "Kleszczowa" o jedną mniej.
152 Całość obsługi przechodzi do Arrivy.
153 Nowy rozkład jazdy - finalnie wchodzi w całości PKS.
154 Powrót Mobilisu z Urbino 12 na 3 całki i dodatek oraz 3 całki w dni wolne oraz "Woronicza" na 2 dodatki na 12-metrowce.
155 Monopol na linii wraca w ręce "Kleszczowej" - w dni powszednie na przegubowce, w dni wolne na solówki
156 Całość obsługi przejmuje PKS na nowy kontrakt - 6 całek w DP i 5 w DŚ.
162 Powrót popołudniowych dodatków na trasie skróconej - 7 solówek z "Ostrobramskiej".
163 Nowy rozkład jazdy, brygada 03 zmieni się w 53 (łączona z 323).
166 W dni powszednie wraca przedwakacyjny rozkład - 2 całki, 2 dodatki rano i 3 popołudniu z "Woronicza" oraz 6 całek i dodatek ze "Stalowej". W dni wolne po 4 całki z obu zakładów - z linii znika Mobilis.
170 Nowy rozkład jazdy - 4 całki i dodatek z PKS-u na Scanie i dodatek ze "Stalowej". W dni wolne również wracają Scanie.
171 Na brygady z "Kleszczowej" w dni powszednie dopuszczone zostaną deskorolki
172 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - 7 całek na przeguby, 1 dodatek rano i 2 popołudniu na deskorolki obsłuży "Woronicza", a "Kleszczowa" 2 całki, dodatek rano i 3 popołudniu na deskorolki.
173 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - "Ostrobramska" obsłuży 5 całek i dodatek solówkami,. a PKS taką samą ilość, ale Scaniami. W weekendy na 5 całek PKS wyśle również Scanie.
176 Nowy rozkład jazdy, bez zmian zajezdni.
179 Całość obsługi wraz z nowym rozkładej przejmuje PKS w sile 10 całek, 3 dodatków rano i 2 popołudniu na nowe wozy.
181 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - do 5 całek wracają 2 dodatki z Mobilisu na Urbino 12.
182 Z linii znika "Kleszczowa" - "Woronicza" wyśle 5 całek i 3 dodatki, "Ostrobramska" 3 całki, 4 dodatki rano i 3 popołudniu.
183 PKS całkowicie znika z linii, monopol przejmuje "Ostrobramska".
185 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - "Ostrobramska" wyśle 6 całek na przegubowce i 5 porannych dodatków na solówki, a "Stalowa" dołoży 5 całek na przegubowce w tym BWL 60 ze 121.
186 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 5 dodatków z "Kleszczowej" i 11 całek na Urbino 18 z Mobilisu.
188 Wracają poranne dodatki z "Ostrobramskiej" (3 sztuki), Mobilis bez zmian Mercedesami obsługiwać będzie 6 całek i 3 dodatki.
190 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - "Kleszczowa" obsłuży 9 całek i 4 dodatki, "Stalowa" 8 całek i 2 dodatki, wszystko naturalnie na przegubowce.
191 Nowy rozkład jazdy - wszystkie brygady obowiązkowo na przegubowce, także w dni wolne, bez zmian z "Kleszczowej".
195 Powrót kursowania w weekendy - bez zmian 4 całki w soboty i 4 maratony w niedziele i święta z Mobilisu na Urbino 8,9LE
196 W dni powszednie wraca dodatek na Urbino 8,9LE, poza tym przywrócone zostaje kursowanie linii w dni wolne.
198 PKS ponownie w weekendy będzie wysyłał Scanie zamiast Solarisów.
199 PKS oddaje na "Stalową" dodatek 05, a pozostałe brygady zdegraduje do obsługi Scaniami.
201 Powrót kursowania - 3 całki w dni powszednie i 2 w weekendy bez zmian we władaniu EEC.
202 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 3 całki i 4 dodatki z "Ostrobramskiej".
203 W związku z porannym wzmocnieniem pojawi się BWL z 205 z EEC.
205 Powrót linii z wakacji - 3 całki przez cały tydzień z EEC, z czego jedna łączona rano z 203.
211 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 5 całek i 5 dodatków z Mobilis na Urbino 8,9LE.
214 Powrót kursowania w dni wolne - 4 całki ze "Stalowej" na solówki.
225 Mobilis znika w weekendy na rzecz "Ostrobramskiej".
227 Monopol na linii ponownie przejmuje "Stalowa" przez cały tydzień na 12-metrowce.
256 Powrót kursowania linii - 3 całki przez cały tydzień z Mobilisu na Urbino 8,9LE.
262 W tygodniu dodatkowo pojawi się dodatek ze "Stalowej", a w weekendy ponownie EEC w sile 2 całek
304 Powrót szkolniaka - bez zmian całka i dodatek z Arrivy.
314 Po wakacjach zobaczymy dwa poranne dodatki z Mobilisu na U8,9LE.
320 Powrót po wakacjach - bez zmian 1 calak z Mobilisu na małe Urbino.
323 Powrót po wakacjach - 1 dodatek z "Woronicza" i brygada 53 z EEC łączona ze 163.
326 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - 4 dodatki i maraton z Arrivy.
332+334 Powrót po wakacjach - bez zmian brygady 51 i 52 z Mobilisu na małe Urbino
338 Nowy rozkład jazdy - 4 całki ze "Stalowej" i dodatek z PKS-u na Scanię.
340 6 dodatków rano i 7 popołudniu ze "Stalowej" - czyli wraca przedwakacyjny rozkład.
379 Powrót linii - tym razem uświadczymy to w postaci 52/379+519+700, oczywiście na midika.
401 Powrót przedwakacyjnego rozkładu - "Woronicza" wyśle 4 całki i 2 dodatki na przegubowce oraz 5 dodatków rano i 4 popołudniu na deskorolki. "Kleszczowa" wyśle 5 całek, 3 dodatki rano i 4 popołudniu na przegubowce oraz 6 dodatków rano i 4 popołudniu na deskorolki. Wśród dodatków oczywiście łączenia z linią 504 na trasie skróconej.
411+502 Powrót przedwakacyjnego rozkładu jazdy - 7 całek i 4 dodatki z Mobilisu na Mercedesy łączonych we wszelaki sposób, a do tego wyłącznie jako 411 dodatki na trasie skróconej z "Woronicza" (3) i "Ostrobramskiej" (2 rano, 1 popołudniu)
412 Powrót po wakacjach - 3 poranne dodatki ze "Stalowej".
503 Nowy rozkład jazdy - 13 całek, 2 dodatki rano i 1 popołudniu, wszystko z Mobilisu na Mercedesy.
507 Powrót przedwakacyjnego rozkładu jazdy - 7 całek, 8 dodatków rano i 5 popołudniu z "Ostrobramskiej".
509 Nowy rozkład jazdy w dni powszednie - 7 całek, 10 dodatków rano i 4 popołudniu z "Ostrobramskiej" i 7 całek ze "Stalowej", wszystko na przegubowce.
511 Powrót przedwakacyjnego rozkładu jazdy - 3 całki ,6 dodatków rano i 5 popołudniu ze "Stalowej" na przegubowce.
512 "Stalowa" wyśle 4 całki, 3 dodatki rano i 2 popołudniu.
516 Arriva i PKS podzielą się obsługą - Arriva obsłuży brygady całodzienne (5), a PKS dodatki (3) nowymi wozami.
518 Wracają solowe dodatki ze "Stalowej" - 3 sztuki.
519 Powrót porannych dodatków z "Woronicza" - 4 sztuki.
521 Powrót przedwakacyjnego rozkładu jazdy - 6 całek z "Ostrobramskiej", 5 dodatków na deskorolki i 1 dodatek popołudniu na przegubowce.
522 Powrót popołudniowych dodatków z "Ostrobramskiej" - 5 sztuk.
523 Powrót wysokiej częstotliwości po wakacjach - "Ostrobramska" wyśle 7 całek, 7 dodatków rano i 8 popołudniu, "Kleszczowa" 9 dodatków rano i 7 popołudniu, Mobilis na Urbino 18 7 całek.
701 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 3 całki i dodatek z KM Łomianki.
704 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 2 całki i dodatek na przegubowce z "Ostrobramskiej"
706 Mobilis oddaje weekendową brygadę na "Woronicza".
708 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 5 całek i dodatek z Mobilisu na Mercedesy oraz powrót brygady łączonej ze 116 z "Kleszczowej" (61).
710 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 8 całek z "Woronicza" i 2 dodatki z Mobilisu na Mercedesy.
711 BWL061 przechodzi z "Kleszczowej" na "Woronicza".
713 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 3 całki, 2 dodatki rano i 3 popołudniu z "Kleszczowej" na przegubowce.
714 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 2 całki i dodatek z Mobilisu, wszystkie na Urbino 12, wszystkie łączone z 719.
719 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 2 całki z "Kleszczowej", 3 dodatki rano i 4 popołudniu z Mobilisu na Urbino 18.
723 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 3 całki łączone z 731, 6 dodatków rano (z czego 1 na solówkę) i 5 popołudniu ze "Stalowej".
727 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 4 całki i dodatek popołudniu z "Woronicza".
731 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 3 całki łączone z 723 i dodatek ze "Stalowej"
735 Koniec weekendowego zasilenia - zostają brygady 53 i 54 łączone z 705.
738 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 4 całki (w tym br. 52 łączona z 340) i 2 dodatki ze "Stalowej".
739 5 całek, 2 dodatki rano i 3 popołudniu - tyle brygad na linię wystawi "Woronicza".
E-1 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 5 dodatków z "Ostrobramskiej".
E-7 Powrót rozkładu sprzed wakacji - 9 dodatków rano i 7 popołudniu ze "Stalowej".
E-9 Nowy rozkład jazdy - zamiast 4, będzie 6 dodatków ze "Stalowej".

Komentarze   

#13 targowianin 2017-09-05 15:50
Cytuję GregTrans:
Hitem jesieni to bedzie D51/153 z Kleszczowej


http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1971&c=100&l=1 Nie od 4 tylko w dniu 4...
Cytować
#12 olp1 2017-09-05 13:28
Cytuję patryk:
No i na 119 znów wrócą te gnioty scanie, to ja w takim razie ta linia nie jeżdżę :sad:


wczoraj jechałem takim od Rakowieckiej do Czerniakowskiej. Na Rakowieckiej już miał 8 minut spoźnienia , na Czerniakowskiej 13. Jechał ok 25-30 km/h a było pusto. Kompletnie nie znał trasy, np przed skrętem w lewo w Chełmską zjechał w ostatniej chwili z prawego na lewy pas bo chyba myślał, że ma skręcać w prawo w Dolną (jechał z jakąś starą nawigacją przyklejoną obok kierownicy). I to jest właśnie ten nowy standard PKS GM, dzięki któremu dostał nowy kontrakt. Aha, kierowca miał tak mocne okulary że nie byłem pewien czy widzi.
Cytować
#11 GregTrans 2017-09-03 22:11
Hitem jesieni to bedzie D51/153 z Kleszczowej
Cytować
#10 GregTrans 2017-09-03 22:05
Od 04.09.2017 brygadę D51/153 bedzie obługiwała zajezdnia Kleszczowa - świat się kończy :D
Cytować
#9 R-9 2017-09-01 00:31
PKS na 139 znów będzie trzeba walczyć o włączenie ogrzewania...
Cytować
#8 Sadek 2017-08-31 18:51
Macie jakieś informacje o skróconych kursach 517 do pl. 3 Krzyży? Będą przebieranki , że raz pełny kurs , a raz skrócony , czy konkretne brygady (dodatki) będą miały tylko kursy skrócone?
Cytować
#7 Rafał 2017-08-31 18:08
A co z 500 też ma nowy rozkład od 02-09
Cytować
#6 zxcvbnm 2017-08-31 17:40
Cytuję Robert:
A linia 142 ??? Dalej PKS i czym?

Dalej SU12 i może MLC
Cytować
#5 targowianin 2017-08-31 14:53
Cytuję Robert:
A linia 142 ??? Dalej PKS i czym?


Jeśli nie jest nic wspomniane to chyba logiczne, że nic się nie zmienia?
Cytować
#4 patryk 2017-08-31 13:00
No i na 119 znów wrócą te gnioty scanie, to ja w takim razie ta linia nie jeżdżę :sad:
Cytować
#3 Uy 2017-08-30 21:23
Poranny kurs 519 z Wilanowa na 10 metrowego Solbusa to moim zdaniem hit jesieni !!!
Cytować
#2 Mati 2017-08-30 21:02
Czyli jednak to prawda, Mobilis zejdzie z 717, a w zamian wszystkie brygady będą z Grodzia. :/ Ja nie mam ochoty znowu jeździć tym złomem.
Cytować
#1 Robert 2017-08-30 20:58
A linia 142 ??? Dalej PKS i czym?
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kliknij, aby zobaczyć

Reklama