Strona Główna

Numeracja brygad

Numeracja brygad autobusowych i tramwajowych

Przede wszystkim należy zacząć od zdefiniowania pojęcia brygady - najprościej rzecz ujmując jest to prowadzący, wóz i rozkład. Do każdej aktualnie kursującej brygady jest przypisany inny kierowca lub motorniczy, wóz i rozkład.

Brygady całodzienne

Brygady całodzienne numerowane są po prostu cyframi od 1 wzwyż - na takiej brygadzie jeździ z reguły dwóch lub trzech kierowców jednego dnia.

Przykłady: 1/160, 5/138, 13/190

Brygady szczytowe (dodatki)

Brygady szczytowe oznacza się cyframi od 1 wzwyż, jednak z poprzedzeniem numeru zerem. Na takiej brygadzie jeździ z reguły jeden kierowca na danej zmianie, jednak może być tak, że kierowca obsługuje daną brygadę w szczycie porannym i popołudniowym.

Przykłady: 01/326, 010/125, 05/338

Maratony

Maratony to brygady, które z reguły występują w dni wolne i mają za zadanie wzmocnienie częstotliwości lub wydłużenia postojów na danej linii podczas największego ruchu na jakiejś linii - na przykład od 10 do 18. Numeruje się je poprzedzając numer literą "M".

Przykłady: M2/712, M9/109

Brygady wieloliniowe (BWL)

Brygady wieloliniowe to taki, które w trakcie całego dnia obsługują więcej niż jedną linię. Numeracja takich brygad zaczyna się od nr 41 wzwyż

Przykłady: 71/163+108, 51/411+502

Wtyczki

Wtyczki to brygady, które kursują na linii, ale nie są wykazane w rozkładzie dla pasażerów - służą do chwilowego wzmocnienia danych linii bez zmiany rozkładu. Numeracja wtyczek całodziennych poprzedzana jest literą "C", a wtyczek szczytowych "D".

Przykłady: D31/162, C28/

Numeracja brygada na liniach nocnych

Na liniach nocnych numeracja jest dosyć specyficzna - występują kilka rodzajów brygady:

- Brygady niełączone, całonocne: brygady kursujące przez całą noc, numerowane po kolei od 1, przykłady: 1/N32, 2/N24

- Brygady łączone tylko z innymi liniami nocnymi: brygady kursujące przez całą noc, które w trakcie pracy zmieniają linię, ale tylko z innymi nocnymi - numerowane są od 100 do 199, przykłady: 185/N71+N21, 194/N25+N45

- Brygady łączone z innymi liniami nocnymi lub dziennymi: brygady kursujące przez całą noc, które w trakcie pracy zmieniają linię, również mieszane z dziennymi - numerowane są od 200 do 299, przykłady: 201/109+N11, 202/516+N03

- Brygady zasilające: brygady kursujące tylko przez część noc i zazwyczaj tylko w weekendy, mogą występować również łączone z innymi liniami, numerowane z zerem na początku, przykłady: 02/N13, 09/N12, 034/N35+N38

- Brygady dzienne z dopełnieniem nocnym: są to brygady, które zasadniczo można zakwalifikować do brygad zasilających, jednak przez cały dzień kursują na linii dziennej, a wieczorem dodatkowo wykonują dodatkowe kursy jako linia nocna, numerowane od 300 do 399, przykłady: 314/174+N36, 340/160+N42

- Występują oczywiście wyjątki od powyższej numeracji jak na przykład 69/N31+116, które wykonuje jeden kurs jako N31 i potem cały dzień jeździ jako 116.

Rezerwy czynne

Od jakiegoś czasu w sieci ZTM występują rezerwy czynne, które dyżurują w różnych miejscach na mieście, ich numeracja wskazywać może, że są to wtyczki, ponieważ mogą mieć prefiks "C", "D" lub "M", jednak ich numer jest z reguły wysoki, np. C95, D99 czy M90.

- Rezerwy całodzienne: dyżurują przez cały dzień, na przykład od 4 do 23, oznaczone literką "C" z wysokim numerem, przykłady: C90, C99

- Rezerwy szczytowe: dyżurują w szczytach komunikacyjnych, na przykład od 5 do 10 czy od 14 do 20, oznaczone literkę "D" z wysokim numerem, przykłady: D90, D99

- Rezerwy-maratony: dyżurują w godzinach nieokreślonych wyżej, na przykład od 6 do 15 czy od 10 do 18. oznaczone literką "M" z wysokim numerem, przykłady: M90, M99

Wyjątki, ciekawostki

Jak w każdej dziedzinie zdarzają się wyjątki od reguły. W numeracji brygad jest tak samo. Oto kilka przykładów:

- Numeracja brygad na liniach cmentarnych: tutaj nie ma reguły, najprawdopodobniej jest to losowe przypisanie numery brygady (z reguły wszystkie zaczynają się na 01)

 

 

Wyszukiwarka

Kliknij, aby zobaczyć

Polecamy