Strona Główna

Numeracja brygad

Numeracja brygad autobusowych i tramwajowych

Przede wszystkim należy zacząć od zdefiniowania pojęcia brygady - najprościej rzecz ujmując jest to prowadzący, wóz i rozkład. Do każdej aktualnie kursującej brygady jest przypisany inny kierowca lub motorniczy, wóz i rozkład.

Brygady całodzienne

Brygady całodzienne numerowane są po prostu cyframi od 1 wzwyż - na takiej brygadzie jeździ z reguły dwóch lub trzech kierowców jednego dnia.

Przykłady: 1/160, 5/138, 13/190

Brygady szczytowe (dodatki)

Brygady szczytowe oznacza się cyframi od 1 wzwyż, jednak z poprzedzeniem numeru zerem. Na takiej brygadzie jeździ z reguły jeden kierowca na danej zmianie, jednak może być tak, że kierowca obsługuje daną brygadę w szczycie porannym i popołudniowym.

Przykłady: 01/326, 010/125, 05/338

Maratony

Maratony to brygady, które z reguły występują w dni wolne i mają za zadanie wzmocnienie częstotliwości lub wydłużenia postojów na danej linii podczas największego ruchu na jakiejś linii - na przykład od 10 do 18. Numeruje się je poprzedzając numer literą "M".

Przykłady: M2/712, M9/109

Brygady wieloliniowe (BWL)

Brygady wieloliniowe to taki, które w trakcie całego dnia obsługują więcej niż jedną linię. Numeracja takich brygad zaczyna się od nr 41 wzwyż

Przykłady: 71/163+108, 51/411+502

Wtyczki

Wtyczki to brygady, które kursują na linii, ale nie są wykazane w rozkładzie dla pasażerów - służą do chwilowego wzmocnienia danych linii bez zmiany rozkładu. Numeracja wtyczek całodziennych poprzedzana jest literą "C", a wtyczek szczytowych "D".

Przykłady: D31/162, C28/

Numeracja brygada na liniach nocnych

Na liniach nocnych numeracja jest dosyć specyficzna - występują kilka rodzajów brygady:

- Brygady niełączone, całonocne: brygady kursujące przez całą noc, numerowane po kolei od 1, przykłady: 1/N32, 2/N24

- Brygady łączone tylko z innymi liniami nocnymi: brygady kursujące przez całą noc, które w trakcie pracy zmieniają linię, ale tylko z innymi nocnymi - numerowane są od 100 do 199, przykłady: 185/N71+N21, 194/N25+N45

- Brygady łączone z innymi liniami nocnymi lub dziennymi: brygady kursujące przez całą noc, które w trakcie pracy zmieniają linię, również mieszane z dziennymi - numerowane są od 200 do 299, przykłady: 201/109+N11, 202/516+N03

- Brygady zasilające: brygady kursujące tylko przez część noc i zazwyczaj tylko w weekendy, mogą występować również łączone z innymi liniami, numerowane z zerem na początku, przykłady: 02/N13, 09/N12, 034/N35+N38

- Brygady dzienne z dopełnieniem nocnym: są to brygady, które zasadniczo można zakwalifikować do brygad zasilających, jednak przez cały dzień kursują na linii dziennej, a wieczorem dodatkowo wykonują dodatkowe kursy jako linia nocna, numerowane od 300 do 399, przykłady: 314/174+N36, 340/160+N42

- Występują oczywiście wyjątki od powyższej numeracji jak na przykład 69/N31+116, które wykonuje jeden kurs jako N31 i potem cały dzień jeździ jako 116.

Rezerwy czynne

Od jakiegoś czasu w sieci ZTM występują rezerwy czynne, które dyżurują w różnych miejscach na mieście, ich numeracja wskazywać może, że są to wtyczki, ponieważ mogą mieć prefiks "C", "D" lub "M", jednak ich numer jest z reguły wysoki, np. C95, D99 czy M90.

- Rezerwy całodzienne: dyżurują przez cały dzień, na przykład od 4 do 23, oznaczone literką "C" z wysokim numerem, przykłady: C90, C99

- Rezerwy szczytowe: dyżurują w szczytach komunikacyjnych, na przykład od 5 do 10 czy od 14 do 20, oznaczone literkę "D" z wysokim numerem, przykłady: D90, D99

- Rezerwy-maratony: dyżurują w godzinach nieokreślonych wyżej, na przykład od 6 do 15 czy od 10 do 18. oznaczone literką "M" z wysokim numerem, przykłady: M90, M99

Wyjątki, ciekawostki

Jak w każdej dziedzinie zdarzają się wyjątki od reguły. W numeracji brygad jest tak samo. Oto kilka przykładów:

- Numeracja brygad na liniach cmentarnych: tutaj nie ma reguły, najprawdopodobniej jest to losowe przypisanie numery brygady (z reguły wszystkie zaczynają się na 01)

 

 

Wyszukiwarka

Kliknij, aby zobaczyć

Ta strona używa plików cookies.
Pokaż mi więcej informacji na ten temat   
ROZUMIEM

Polecamy